Bli medlem

Du är mycket välkommen att bli medlem i vår ideella förening. Att bli medlem kostar

Medlemsavgifter

Familj 300 kr
Vuxen 200 kr
Studeranmde 100 kr
10-18 år 50 kr
Barn under 10 år gratis

Medlemsavgiften betalas till plusgirokonto:  47 88 627 - 0

Glöm inte att ange namn, adress och E-post när du betalar.

Skicka gärna ett E-brev till den medlemsansvarige i föreningen också med uppgifter om namn adress, E-postadress och telefonnummer.
Medlemsansvarig: Göran Svensson, E-post: gorans@gorans.se

Som medlem får man t.ex.

  • Vår klubbtidning Bumlingen 3 ggr/år. Varje nummer är omkring 30 sidor.
  • Komma på våra onsdagsträffar som vi har varje onsdag 19-20.30 under terminstid
  • Delta i våra utflykter/exkursioner
  • Delta i den studiecirkel i geologi som äger rum varannan tisdag.
  • Gå på den årliga julfestren på Naturhistoriska museet som föreningen anordnar
  • Träffa trevliga människor med ett intresse för geologi.
  • Var med och arrangera den årliga Stenmässan. Rekommenderas!