Bli medlem

Du är mycket välkommen att bli medlem i vår ideella förening. Att bli medlem kostar
(På årsmötet 2022 beslutades att höja avgiften med 50 kr för familj och vuxen)

Medlemsavgifter

Familj 350 kr
Vuxen 250 kr
Studeranmde 100 kr
10-18 år 50 kr
Barn under 10 år gratis

Medlemsavgiften betalas till plusgirokonto:  47 88 627 - 0

Glöm inte att ange namn, adress och E-post när du betalar.

Skicka gärna ett E-brev till den medlemsansvarige i föreningen också med uppgifter om namn adress, E-postadress och telefonnummer.
Medlemsansvarig: Göran Svensson, E-post: gorans@gorans.se

Som medlem får man t.ex.

  • Vår klubbtidning Bumlingen 3 ggr/år. Varje nummer är omkring 30 sidor.
  • Komma på våra onsdagsträffar som vi har varje onsdag 19-20.30 under terminstid
  • Delta i våra utflykter/exkursioner
  • Delta i den studiecirkel i geologi som äger rum varannan tisdag.
  • Gå på den årliga julfestren på Naturhistoriska museet som föreningen anordnar
  • Träffa trevliga människor med ett intresse för geologi.
  • Var med och arrangera den årliga Stenmässan. Rekommenderas!