Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 14-15 april 2018  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

I det senaste numret av Bumlingen (nr 96, 2017) utlovades en bilaga i form av krysslistan (se sid 28). Eftersom portokostnaden fördubblas då utskickets vikt överstiger 50 gram kunde bilagan inte skickas med. Den finns att hämta i föreningslokalen eller för utskrift här:  |  Sidan 1  |  Sidan 2  |

 

Aktuellt

Bumlingen nummer 97 är nu postad

 

14 november

13-15.15 Studiecirkel. Vi bygger montrar till mineralmässan 2018. Vi är i klubblokalen.

15 november

19-20.30 Träff i klubblokalen.

21 november

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling. Jerry kommer att ta med sig mineral från sin samling som han kommer att sälja till intresserade.

22 november

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema. Jerry kommer att ta med sig mineral som han säljer till intresserade.

28 november

13-15.15 Studiecirkel. Vi bygger montrar till mineralmässan 2018. Vi är i vår egen klubblokal.

29 november

19-20.30 Träff i klubblokalen.  Tema färgpigment

4 december

18 -   Julfest på Naturhistoriska museet

5 december

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

6 december

19-20.30 Träff i klubblokalen. Inget tema.

19 december

13-15.15 Studiecirkel. Kursbok är boken Medicinsk kemi av Olle Selenius. Vi kommer även att arbeta med föreningens mineralsamling.

 

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster