Göteborgs Geologiska Förening

Välkommen till Göteborgs Geologiska Förenings plats på webben. Föreningen bildades den 2 februari 1981 och har idag över 100 medlemmar. Det som kännetecknar oss är ett stort intresse för geologi och dess olika inriktningar som t.ex. mineralogi, paleontologi, vulkanism och ädelstenar. Välkommen!

      Mineral- och

smyckestensmässa

i Göteborg

 8-9 april 2017  

Information

Föredragen på Naturhistoriska museet äger numera rum den första söndagen i månaden.

Aktiviteter markerade med grönt är arrangemang som föreningen inte arrangerar

 

Nytt på hemsidan: Exkursion till Utö i början av Augusti

 

Aktuellt

3 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen, tema granater

6 maj

Utflykt till Saltkällan och Skuleboda (Väne Ryr). Vid Saltkällan utanför Munkedal hittar man kvartskristaller, tom dubbelterminerade sådana. Mellan Uddevalla ochh Vänersborg ligger Skuleboda pegmatitbrott där man bland annat hittar amazonsten och lepidolit. Läs mer om dessa platser i Bumlingen nummer 80 från 2012, sidan 17.

9 maj

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen

10 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen

17 maj

19-20.30 Träff i klubblokalen

23 maj

13-15.15 Studiecirkel för daglediga. Sveriges geologiska historia och arbete med föreningens mineralsamlingen ?  

8-10 augusti

Exkursion till Utö med två övernattningar. Ännu preliminärt men vi planara att besöka Norra Kärr (Gränna), Sätragruvan (Finspång), Koppartorp (Nyköping, övernattning), Utö, Vena gruvfält (Askörsund, övernattning), Bölet och eventuellt något mer plats innan  vi är tillbaka i Göteborg. Obligatorisk anmälan före 1/6.

Synpunkter på webbplatsen
skickas till Webmaster