Styrelsen

Ordförande Åsa Holmberg asaholmberg55@hotmail.com 0737 588 925
Vice ordförande Mathias Stålek mathias@powood.se 0706 931 264
Sekreterare Lars Hult lasse.hult@telia.com 0703 139 300
Kassör Petra Groustra groou67@gmail.com 0707 612 524
Vice kassör Rose-Marie Sjöberg rmlsjoberg@gmail.com 031 - 41 50 01
Ledamot Roger Simonsson roger.simonsson1949@gmail.com 0709 747 839
Ledamot Anitha Kalén azlanembla5@gmail.com 0705 521 573

Övriga funktioner

Redaktör för Bumlingen Göran Svensson gorans@gorans.se 0793 473 420
Mässkommitté Åsa Holmberg asaholmberg55@hotmail.com 0737 588 925

Årsmötesprotokoll

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Verksamhetsberättelses

2021 |  2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |


Från vänster: Åsa, Roger, Mathias, Anitha och Petra